Balázs András PhD

egyetemi adjunktus

Balázs András PhD

egyetemi adjunktus

Oktatási terület Elmélet, Menedzserképzés
Kutatási terület városi szegénység, lakóhelyi szegregáció, szegénység és etnicitás, kisebbségek médiareprezentációja, informális műtárgypiacok
Szervezeti egység Elméleti Intézet

Bio

Eredetileg jogot végeztem, ám hamar ráébredtem, hogy e diszciplínának csupán a társadalomtudományi határterületei mozgatnak meg igazán. Így szakdolgozatomat a hazai kisebbségi önkormányzatiság szabályozási problémáiról, működési zavarairól írtam. Innen pedig már nem volt megállás: az egyetem után hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó civil szervezeteknél helyezkedtem el. Eleinte jogi és kommunikációs ismereteimet hasznosítottam, majd egy évig tagintézmény-vezetőként dolgoztam egy többségében romák lakta községben. Érdeklődésem később az intézményszervezés és a gyakorlati szociális munka felől a tudományos kutatás felé fordult. Ezt követően az MTA Szociológiai Intézetének kutatójaként működtem. Tudományos fokozatot már szociológiából szereztem. Főbb kutatási területeim a városi szegénység, a lakóhelyi szegregáció, a szegénység és az etnicitás kapcsolata, a kisebbségek médiareprezentációja, valamint az informális műtárgypiacok. Utóbbi a hobbimhoz is kapcsolódik: lenyűgöz a hajnali régiségpiacok, a hangos alkuk és elfeledett műtárgyak világa, a roma közösség „műkereskedelmi körforgásban” betöltött szerepe. A MOME-n a hallgatók vitakészsége, kreativitása, világhoz való reflexív viszonya miatt szeretek tanítani. 

Kiemelt publikációk:

Balázs András (2021): Család és szomszédság a Magdolna negyedben. Balassi Kiadó, Budapest.

Csizmady, Adrienne – Csurgó, Bernadett – Kerényi, Szabina – Balázs, András – Kocsis, Veronika –Palaczki, Botond (2021): Young Farmers’ Perceptions of Sustainability in a Wine Region in Hungary LAND 10: 8 Paper: 815 

Balázs András (2020): A Magdolna negyedben élő roma szegény családok társas kapcsolatai és baráti viszonyai. Socio.hu Társadalomtudományi Szemle. 10.évf. 3.szám

 

Mutass többet