Arndt Bernadett

egyetemi tanársegéd

Arndt Bernadett

egyetemi tanársegéd

Oktatási terület Elmélet, Pedagógusképzés
Kutatási terület a vizuális észlelés, az esztétikai ítéletek, a művészetpszichológia és a szemmozgások vizsgálata
Szervezeti egység Elméleti Intézet

Bio

Fő kutatási területem a vizuális észlelés, az esztétikai íteletek, a művészetpszichológia és a szemmozgások vizsgálata. Vizsgálom a minket érő vizuális ingerek szenzoros tulajdonságait, kognitív feldolgozását, érzelmi és társas hatásait. A preferenciák evolúciós gyökereit és tapasztalattal való változásait. Doktori kutatásomban művészek és laikusok vizuális észlelési folyamatainak különbségeit vizsgálom. Oktatási tevékenységeim a MOME Elméleti Intézete mellett a PTE Pszichológia Intézetéhez és Művészeti Karához köthetők. Oktatott tárgyaim: A fejlődés pszichológiája és szociológiája, Pedagógiai pszichológia, Vizuális észlelés, Evolúciós örökségünk: a párkapcsolatok pszichológiája. Kedvenc hobbim a nyelvtanulás és az evés! 

Mutass többet