Ösztöndíjak

Doktori Iskola vezető:
Harmati Hedvig DLA

DLA programvezető:
Veres Bálint PhD

PhD programvezető:
Szentpéteri Márton PhD

doktori koordinátor:
Gáspár Júlia

doktori@mome.hu
+36 20 538 9888
skype: doctoralschoolmome1

Pályázat kiírója: MOME: január, pótpályázat: szeptember

1. Részképzés: európai partneregyetemek, fogadónyilatkozattal
2. Szakmai gyakorlat: EU országokban, fogadónyilatkozattal

Doktori iskolákra is vonatkozó egyetemközi megállapodás

EU-n belül

• Akademie der Bildenden Künste Wien
• Glasgow School of Art
• University of the Arts London College of Fashion
• Estonian Academyof Arts, Tallinn
• Folkwang Universitatder Künste, Essen
• Hochschule für Kunst und Design Halle, Halle
• Bergen National Academy of the Arts KHiB, Norvégia
• Universidad do Porto UP Faculdade de Arquitectura, Lisboa
• Marmara University, Istanbul
• Aachen University of Applied Sciences

EU-n kívül

• Montclair University New Jersey USA
• CityU University Hong Kong

Doktori hallgatóknak - rövid tanulmányút

• Azok a DI hallgatók pályázhatnak, akik a kiutazás félévében oktatnak a MOME-n
• 2-5 napos utak partneregyetemekre –a partneregyetem által meghirdetett workshopra, konferenciára
• Konkrét kutatáshoz kapcsolódó workshopon vagy nemzetközi konferencián való részvétel

 

További információk:

Erős-Tárczy Zsuzsa (Tanulmányi és Információs Iroda): eros.zsuzsanna@mome.hu

A CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) ösztöndíjprogram közép-európai országok felsőoktatási intézményei számára nyújt lehetőséget diákok tandíjmentes mobilitására, nyelvi és szakmai kurzusokon történő részvételre, valamint nyári egyetemeken való közös részvételre.
CEEPUS országok: Albánia, Ausztria, Bosznia - Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

A program keretében egyetemi hálózatokon belül illetve "freemoverként" lehet résztvenni külföldi részképzésben vagy rövid tanulmányúton.

A MOME jelenleg nem tagja CEEPUS hálózatnak,  freemoverként viszont a MOME hallgatói is bekapcsolódhatnak a programba, amennyiben a fogadó országban van még szabad hónapkeret. Freemover pályázat a tavaszi félévre szólóan valamennyi CEEPUS ország bármely akkreditált felsőoktatási intézményébe benyújtható. 

A tavaszi félévre irányuló Freemover pályázatok feltöltésének határideje november 30. Az őszi félévre szólóan csak egyes országokba nyújtható be pályázat, erről a Tempus Közalapítvány honlapja ad tájékoztatást a nyár elején.

Pályázat beadása: Kizárólag online a www.ceepus.info honlapon.

A freemover ösztöndíjasok kiválasztását a küldő és a fogadó Nemzeti CEEPUS Irodák végzik.

 

További információ:

Tempus Közalapítvány

Központi CEEPUS Iroda

ÚNKP – Új Nemzeti Kiválósági Program | kontakt: Gáspár Júlia, unkp@mome.hu

KDP - Kooperatív Doktori Program | kontakt: Gáspár Júlia, kooperativ@mome.hu

FULBRIGHT ösztöndíj

MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS ÖSZTÖNDIJ

DAAD - Deutsche Akademischer Austauschdienst