A Doktori Iskola képzési programjai

Doktori Iskola vezető
Harmati Hedvig DLA

DLA programvezető
Veres Bálint PhD

PhD programvezető
Szentpéteri Márton PhD

Doktori koordinátor
Gáspár Júlia

doktori@mome.hu
+36 20 538 9888
skype: doctoralschoolmome1

A doktori képzés államilag támogatott vagy költségtérítéses formában, nappali képzés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység. A DLA képzési programokban az vehet részt, aki a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem képzési területeinek megfelelő mesterfokozatot szerzett vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik, illetve az Építőművészet DLA képzés esetében építőművészi vagy építészmérnöki mesterfokozatú oklevéllel rendelkezik.

A csoportos doktori képzés keretében a doktorandusz

a) szervezett művészeti, ill. tudományos továbbképzésben vesz részt,
b) tudományos kutatómunkát végez,
c) tudását és szakmai fejlődését segítő oktatási és oktatásszervezési feladatokat láthat el.

A doktorandusz felkészülését a témavezető irányítja. A témavezető tudományos, illetve művészeti fokozattal, vagy azzal egyenértékű művészeti díjjal rendelkező, aktív kutatói tevékenységet folytató oktató vagy kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz(ok) tanulmányait, kutatási munkáját, felkészülését a fokozatszerzésre.

A 2+2 éves nappali tagozatos képzés keretei között a MOME doktori iskolája a sikeres mestermű és disszertáció (PhD képzésben csak disszertáció) elkészítését az 1-4. félévben oktatott kurzusokkal segíti:

  • kutatásmódszertani kurzusok (artistic research/academic research), 
  • tudományos írás (academic writing),
  • a kutatási és alkotási eredményeknek az oktatás számára történő transzferálhatóságát segítő kurzusok,
  • a designkultúra aktuális jelenségeit és problémáit tematizáló kurzusok: designkultúra-tudomány, design és fenntarthatóság, design és etika,
  • a művészeti és design tevékenységek társadalmi és gazdasági kontextualizálását elősegítő kurzusok: design- és művészetfilozófia, designmanagement.

A képzés második szakaszát (5-8. félév) a doktori iskola személyi és infrastrukturális állományára támaszkodó, témavezetői és szakértői konzultációk menték előrehaladó, nagyobbrészt önálló kutatói tevékenység határozza meg.

DLA programok 

Építőművészet DLA / DLA in Architecture
Iparművészet DLA / DLA in Design
Multimédia-művészet DLA / DLA in Multimedia

PHD program 

Művészettudomány (designelmélet) PhD / PhD in Arts (Design Theory); Designkultúra-tudományi Tagozat / PhD Programme in Design Culture Studies

Az akkreditált tagozat speciális kutatási területe a designkultúra-tudomány (design culture studies), programvezetője Szentpéteri Márton PhD egyetemi tanár. A doktori képzés államilag támogatott vagy költségtérítéses formában, nappali képzés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység. Az egyéni kutatási témák befogadásakor a Doktori Tanács nyomatékkal támogatja, illetve határozottan előnyben részesíti a MOME PhD-tagozat akkreditált kutatási és oktatási profiljába illeszkedő kutatási terveket.

A PhD képzési programban az vehet részt, aki mesterfokozatot szerzett vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkezik designelmélet vagy a képzéssel érintkező társadalom- és humán tudományok területén, vagy művészeti-tervezői, műszaki-mérnöki, illetve természettudományos területeken. A felvétel elsődleges kritériuma a – jól dokumentálható – tudományos, illetve szakmai elkötelezettség.