Doktori Iskola | Felvételi

Doktori Iskola vezető
Harmati Hedvig DLA

DLA programvezető
Veres Bálint PhD

PhD programvezető
Szentpéteri Márton PhD

Doktori Iskola irodavezető
Gáspár Júlia

Oktatási menedzser
Csőregh Ildikó

doktori@mome.hu
+36 20 538 9888
skype: doctoralschoolmome1

 

Dokumentumok

2022. évi felvételi eredmények:

DLA programok

PhD program

2022-ben induló doktori programok:

Iparművészet DLA

Multimédia-művészet DLA

Művészettudomány PhD

A Doktori Iskola 2022. évi felvételi menetrendje

Doktori témakiírások

Doktori felvételi dokumentáció benyújtása: 2022. június 2. csütörtökön 24:00-ig. A beadás módja kizárólag digitális.

A szóbeli felvételi vizsgák a doktori képzésre előreláthatóan 2022. június második felében lesznek.

Doktori képzésre a jelentkezés nem a felvi rendszerén keresztül történik. A dokumentumokat elektronikusan, a doktorijelentkezes2022@mome.hu címre kérjük elküldeni, a tárgyban feltüntetve: "Név, doktori felvételi 2022". - összesen 4 pdf és 1 excel file-ban, tagolásd lásd alább.

Kontakt: Csőregh Ildikó menedzser - doktori@mome.hu

A felvételi pályázat dokumentumai

1. jelentkezési lap (szerkeszthető excel és pdf formában is, letölthető fent)

2. mesterfokozatú egyetemi oklevél másolata (külföldön szerzett diploma esetén az elismertetés módja fent)

3. nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)

4. eredetiségi nyilatkozat hivatalos dokumentumokról (letölthető fent)

5. részletes szakmai önéletrajz

6. kutatói téma terv (project proposal): min. 1800 - max. 5000 karakter

7. kutatói motivációs levél: max. 1800 leütés

8. a választott témavezető támogató nyilatkozata (letölthető fent)

9. a felvételi eljárási díj befizetésének igazolása (eljárási díj: 9.000,- Ft), befizetés ITT

Továbbá - DLA képzésre:

10. alkotói / tervezői portfólió (kötelező)

11. publikációs lista (opcionális)

PhD képzésre:

10. publikációs lista (kötelező)

11. referenciamunka: pl. a felvételire írott témába vágó min. fél íves tanulmány vagy egy referált, folyóiratban megjelent tanulmány vagy kiállítás portfóliója dokumentált sajtóvisszhanggal stb. (kötelező)

12. alkotói / tervezői portfólió (opcionális)

A digitális jelentkezési dokumentáció tagolása:

1. excel: jelentkezési lap 

2. pdf: jelentkezési lap aláírva, oklevél és nyelvvizsga másolat + eredetiségi nyilatkozat, eljárási díj befizetésnek igazolása;

3. pdf: szakmai CV, kutatási téma terv, motivációs levél, témavezetői támogató nyilatkozat;

4. pdf: DLA képzésre jelentkezőknél: alkotói portfólió, publikációs lista (ha van);

/4. pdf: PhD képzésre jelentkezőknél: publikációs lista, alkotói portfólió (ha van);

5. pdf: referenciamunka: PhD-ra jelentkezőknek kötelező, DLA-ra jelentkezőknél opcionális.

Mesterfokozatú oklevél, nyelvvizsga követelmény jelentkezéskor

A DLA képzés esetében a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem képzési területeinek megfelelő, mesterfokozat szintű oklevél. Indokolt esetben a Felvételi Bizottság más mesterfokozatban szerzett oklevelet is elfogadhat, így releváns kutatói terv és alkotói portfólió megléte esetén.

A PhD képzés esetében mesterfokozatú designelmélet végzettség, vagy képzéssel érintkező társadalom- és humán tudományok területén, vagy művészeti-tervezői, műszaki-mérnöki, illetve természettudományos területeken szerzett mesterfokozatú végzettség, amennyiben a jelölt rendelkezik a témába vágó kellő publikációs listával és / vagy sikeres ösztöndíjakkal, a szakterülethez köthető egyéb tudományos vagy alkotói, tervezői, művészeti- vagy designmenedzseri, kurátori, illetve egyéb releváns munkatapasztalattal és a szakterület iránti elkötelezettsége e szakmai teljesítményekkel jól dokumentálható.

Legalább egy középfokú komplex B2 szintű államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (első nyelvként elfogadható: angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, orosz).

Külföldön szerzett mesterfokozatú oklevél elismertetésének menetéről a letölthető dokumentumoknál olvashat.

Az értékelés szempontjai és menete

A felvételi vizsga

A felvételre jelentkezőkkel az Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsa (EHDT) által kijelölt legalább 3 tagú felvételi bizottság személyes beszélgetést folytat, meggyőződik a jelentkező átfogó szakmai ismereteiről, a doktori képzés során végzendő kutatói,a lkotói vagy tervezői munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, motivációjáról, korábbi tevékenységéről. A bizottság pontozással határozza meg a rangsort a pályázati anyagok és a szóbeli vizsga eredménye alapján.

Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzés

Az állami ösztöndíjas képzés költségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső önköltséges hallgatók, közöttük a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező hallgatók esetén 300.000,- Ft/félév.

Nem EU ország állampolgárai számára az önköltség 700.000,- Ft/félév.


Felvételi határozat

Az EHDT a felvételi bizottság javasolta sorrend alapján dönt az állami ösztöndíjas helyekről és a felvételekről.