Brand Iroda

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Master épület UP_202
brand@mome.hu

 

Kuszkó Judit
brand és kommunikációs igazgató
kuszko.judit@mome.hu

Balangó Judit
kommunikációs munkatárs
balango.judit@mome.hu

Csont Szandra
social media menedzser és webszerkesztő
csont.szandra@mome.hu

Darvas Dóra
angol nyelvi és fordítási szakember
darvas.dora@mome.hu

Golecá Írisz
office manager
goleca.irisz@mome.hu

Göttler Anna
kommunikációs munkatárs
gottler.anna@mome.hu

Kovács Kinga
digital marketing manager
kovacs.kinga@mome.hu

Parádi Orsolya
PR és sajtókapcsolatok
paradi.orsolya@mome.hu

Schneider Ákos
szerkesztő
schneider@mome.hu

Tóth-Horváth Réka
Junior Projektmenedzser
toth-horvat.reka@mome.hu

 

 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem globálisan versenyképes intézményként inspiráló oktatási, kutatási és technológiai környezetet biztosít a design, az alkotóművészetek és a kreatív ipari diszciplínák területén, folyamatosan szem előtt tartva, hogy szakmai kiválósága eredményeit a társadalom és a gazdaság számára hozzáférhetővé, hasznosíthatóvá tegye.

A Brand Iroda tevékenységének legfőbb célja az egyetem megjelentetése az országhatáron innen és túl; olyan képet alkotva, mely hűen tükrözi az egyetem szellemiségét és törekvéseit. A MOME nemzetközi politikája alapján az egyetem nemzetközi tevékenységét illetően két irányban működteti. Az egyik irányban a nemzetközi tapasztalatok, tudás beépítése, a másik irányba az egyetem tanárai és diákjai által létrehozott tudás, alkotások megismertetése, nemzetközi szintű elterjesztése történik. A nemzetközi stratégia ennek a kétirányú munkásságnak a céljait, prioritásait fogalmazza meg, valamint az ebből adódó feladatok megvalósításának módját.

 

A MOME Brand Iroda alapvető aktivitási és felelősségi területei a fentiek elősegítésében a következők

- Alakítja és eljuttatja a MOME-image-et és a MOME-üzenetet mind a nagyközönség, mind a specifikus célcsoportok számára
- Az egyetem image-ének, márkájának, kommunikációs stratégiájának formálója és gondozója, a managementtel szoros együttműködésben, összehangolva azt a PR tevékenységgel
- Kezdeményező és felelős az egyetem életét meghatározó események, programok koncepciójának megalkotásában, kialakításában, megvalósításában
- A belső kommunikáció folyamatos és hatékony működtetetője
- Az egyetem honlapjának, az egyetemi kiadványok és a hírlevelek felelős szerkesztője, gondozója és üzemeltetője
- Az egyetem területén megvalósuló külsős rendezvények, forgatások alapvető kapcsolattartója és lebonyolítója

A fentieken kívül csapatunk fontosnak tartja, hogy működésével, nyitottságával az egyetemi közösség formálásához, annak jólétéhez aktívan hozzájárulhasson.