Az egyetemről

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) az oktatás, a kutatás és az innováció központja, ahol a kreativitás eszközeivel egy emberközpontú jövőért dolgozunk

A 2020-ban 140. évfordulóját ünneplő MOME mindvégig meghatározó szerepet vállalt a magyarországi designélet kialakításában, és ma is megkerülhetetlen intézménye a hazai alkotói, tervezői kultúrának. Történetünk a hazai kulturális és művészeti élet egyik kiemelkedő képviselőjévé tette az egyetemet. A nálunk végzett hallgatók jelentős része kulcsszerepet tölt be a maga szakterületén; az egyetem pedig nemzetközi viszonylatban is csomópontot jelent a kreatív ipar képviselői számára. Oktatási intézményekkel, kutatócsoportokkal, stúdiókkal, nonprofit szervezetekkel, piaci és állami szereplőkkel egyaránt ápolunk szakmai kapcsolatot. Partnereink körét folyamatosan bővítjük.

Szakterületeket összekapcsoló megközelítésmódunkkal képesek vagyunk a tervezői és a művészeti ágak, illetve a különböző oktatási és kutatási területek közös nevezőre hozására. Feladatunknak tekintjük a kreatív tevékenységek széles körű támogatását, mert társadalmi, gazdasági, környezeti kihívások azok nélkül nem kezelhetőek hatékonyan.

A designt komplex tervezői tevékenységnek tekintjük, amely a gazdaság és a kultúra számos területén kifejti hatását: tetten érhető a hétköznapi használati tárgyainktól, a márkaépítésen át egészen a virtuális tereinkig. A MOME-n alapvetően felhasználó-központú fejlesztési szempontrendszereket és eszközkészleteket alkalmazunk. Ezek szélesebb társadalmi és gazdasági beágyazása kiemelt prioritást jelent az egyetem számára, nemcsak a téralkotás és a tárgykultúra, de a digitális kultúra területén is.

Az intézmény missziójának középpontjában a művészetek, a design és a kreativitás világszínvonalú oktatása, kutatása és fejlesztése áll. Az egyetem olyan tudatosan cselekvő emberek képzését látja el, akik a design, a technológia és a kortárs művészeti stratégiák értő alkalmazása révén különböző élethelyzetek, társadalmi rendszerek újítóiként és javítóiként képesek fellépni a 21. században.

A MOME hárompólusú egyetemi modell kialakításával oktatási, technológiai és kutatás-fejlesztési csomópontok mentén szerveződik. A három egység egymástól nem elkülönülten, hanem egymást ösztönző, kölcsönhatásokat elősegítő szellemben működik.

Identitásunk sarokkövét jelenti, hogy olyan értékeket teremtsünk, amelyek élhetőbbé teszik környezetünket és formálják társadalmunkat. Meggyőződésünk, hogy a design hozzájárul az állampolgárok boldogulásához és az ország fejlődéséhez. Hiszünk benne, hogy a MOME hazai viszonylatban a tradíció és progresszió együttes képviselete mellett képes közvetlen módon edukálni környezetét, és egyúttal olyan életminőséget emelő tevékenységet folytat, amely globális szinten is érzékelhető.